?

Log in

constitutieborrels.

« previous entry | next entry »
Oct. 6th, 2009 | 11:23 pm

 

Daar sta je dan met je veel te goeie goed, gratis bier te drinken en plakken leverworst te vermijden. Heb je ooit wel eens een leverworst gewonnen blijft maar in je hoofd doorzingen terwijl je de meest ongeinspireerde opgepakte mannen voorbij ziet brallen.

Graag een butje met een button op haar goedkope h&m colbertje, zolang dat het enige opgeprikte blijft.
 

Link | Kritiek? | Share

Comments {0}