?

Log in

(no subject)

« previous entry | next entry »
Dec. 28th, 2009 | 09:42 pm

 

God, Jeff Buckley.

Toen de rivier jou doorslikte, kon ik net zwemmen. Toen jij de wereld al zo'n 10 keer rondgedreven was, begon de mijne pas te stromen. Rondom jouw plaat, onder het bed door en over de losliggende samenraapsels.

liefdespijn en pijnlijke liefde
tijd en tijdloosheid

Ik word er metafysisch van.

Link | Kritiek? | Share

Comments {2}

(no subject)

from: geen naam
date: Jan. 12th, 2010 05:20 pm (UTC)
Link

Hoe word je er metafysisch van?

Iets aan toe te voegen? | rode draad

(Deleted comment)